Izobraževanje za urejanje doma

Livingroom

Livingroom (Photo credit: heipei)

Slovenci smo znani po tem, da se radi sami lotevamo del po hiši in okrog nje. Urejanje bivalnega okolja je nekaterim v tolikšno veselje, da se spreminjanja domačih prostorov lotevajo pogosteje, kot bi bilo v resnici treba. Za pridobivanje različnega znanja s področja opremljanja notranjih prostorov in oblikovanja obstaja pri nas precej možnosti. Pri nekaterih programih je mogoče pridobiti formalno priznano izobrazbo, še več pa je krajših tečajev in delavnic za izpopolnjevanje znanja in spodbujanje kreativnosti pri opremljanju doma ali zgolj koristno preživljanje prostega časa.

Pri nas se profesionalno z opremljanjem prostorov ukvarjajo večinoma arhitekturni biroji in arhitekti. Poklic dekoraterja oziroma notranjega opremljevalca stanovanj se pojavlja šele v zadnjih letih in je dokaj neznan. Za izobraževanje v tej smeri je na voljo precej tečajev, seminarjev in delavnic ter tudi študijskih programov. Vendar to večinoma niso verificirani študijski programi, izjema je le visokošolski študij smeri notranje opremljanje, ki ga od leta 2005 izvajajo na Visoki šoli za dizajn v Ljubljani.Spade 777 is one of the leading online gambling houses in Malaysia. We provide quality online gambling experience for all Malaysian who adore the games. As one of the best online casino Malaysia , we offer huge bonuses to our wide array of online games ranging from online slot games, online live table card games, poker games and plenty more immersive games. You can play your favorite franchise games on desktops or mobile phones. casino gamesBLW Club houses an impressive foray of games in line with recent trends of online slots, SCR888, 12 WIN games etc. We are definitely one of the best online casino Malaysia that provides an amazing bonus upon deposits and loyalty programs. Play with a dozen of live dealers, and you will be surprised with the winnings you can get from our online gaming website. Join us now!

Na Visoki šoli za dizajn v Ljubljani, so študente v prvi letnik vpisali prvič v letu 2006, hkrati pa še v 2. in 3. letnik tiste, ki so prej obiskovali italijansko šolo za oblikovanje Instituti Callegari, katere franšizni program je potekal tudi pri nas, in dosegli določeno raven znanja s tega področja. Po končanem tretjem letniku in opravljenih vseh obveznostih dobijo študentje naziv diplomirani dizajner oziroma dizajnerka, izobrazbo priznava tudi ministrstvo za šolstvo in šport RS (1. stopnja po bolonjski reformi; 6/B). Šštudentje pridobijo veliko teoretičnega znanja, ki je tudi že usmerjeno v praktično delo oziroma neposredno povezano s slovensko industrijo. Zanimanje za študij  v zadnjih letih narašča, tako bodo tudi letos zapolnili razpisana mesta. Zanj se zanimajo tako dijaki po končani srednji šoli kot ljudje v zrelem obdobju, na primer pri petdesetih letih, ki si s tovrstnim izobraževanjem izpolnijo dolgoletne sanje ali hobije.

Na Visoki šoli za dizajn organizirajo tudi različne tečaje. Letos so že tretjič izpeljali poletno šolo risanja. V prihodnosti načrtujejo krajše tečaje notranjega opremljanja, saj ljudje veliko povprašujejo tudi po izobraževanju, ki je namenjeno zgolj njihovemu lastnemu veselju in potrebam.

Praktično znanje

Veliko praktičnega in uporabnega znanja ter izkušenj s področja oblikovanja prostora pridobijo tudi študentje na Šoli uporabnih umetnosti Famul Stuart v Ljubljani, kjer študij po programu Ambient končuje prva generacija. Po zagovoru diplomske naloge bodo študentje dobili diplomo, s katero šola Famul Stuart potrdi uspešen konec šolanja po njenem programu. Diploma Šole uporabnih umetnosti Famul Stuart sicer ni verificirana pri ministrstvu za šolstvo in šport, kar pa ne pomeni, da je ne priznavajo različne organizacije, delodajalci ali šole. Nekaj referenčnih podatkov o praktični uporabnosti diplome glede na dejavnosti njihovih študentov in diplomantov objavili v knjigi Desetka.

Nekateri študentje programa Ambient si  že nabirajo profesionalne izkušnje kot risarji v arhitekturnih birojih, asistenti oblikovalcev prostora, scenografov in dekoraterjev ter kot svetovalci v pohištvenih salonih. Nekateri pa imajo za sabo že prve samostojne projekte: scenografije za kratke filme, videospote, opreme stanovanj in lokalov.

Kakšno znanje pridobi študent v treh letih? Program Ambient združuje vsebine in znanja za oblikovanje in opremo bivanjskih, scenskih in drugih vrst prostora. Program ima dva poudarka: del študentov je pogosteje v stiku z materiali, kot so mavec, silikon, keramične ploščice in cement (mozaik), oljne, akrilne in stenske barve, brusni papirji … – ti se pogosto preskusijo kot pleskarji in polagalci stenskega ometa ali štukaterji ter tako od blizu spoznajo tehnike, ki jih bodo pozneje uporabljali v profesionalnem življenju kot dekoraterji. Drugi del študentov to izkusi le na začetku, nato se posvetijo predvsem projektiranju prostorov in opreme. Nekateri se specializirajo za predstavitvene tehnike v novih medijih, kjer oblikujejo virtualne prostore – prostore, ki se bodo nekoč izvedli v fizičnem svetu, ter prostore, ki bodo ostali del virtualnega prostora (kot idejna predstavitev ali kot sestavni del animiranih filmov, računalniških igric in podobno).

Zgornje starostne omejitve pri vpisnih pogojih za študij ni, spodnja je polnoletnost. Za njihove programe se  v glavnem odločajo mladi po končani srednji šoli ali kakšno leto pozneje, vendar je vedno na vseh razpisanih programih tudi nekaj starejših študentov. Med drugimi vpisnimi pogoji so končana srednja šola in določena stopnja likovne nadarjenosti, ki jo preverjajo samo takrat, ko se na katerem od oddelkov pojavi potreba po omejitvi vpisa. V tem primeru študente izberejo po priloženih materialih (prijavnica, biografija, motivacijsko pismo, predstavitvena mapa, zadnje spričevalo) in osebnem pogovoru.

Nenehno posodabljanje programov

Predmetnik in vsebine vsako leto posodabljajo, tako da jih prilagajajo izbiri generacije in drugim potrebam, ki jih narekuje razvoj programa. Največ sprememb je med izbirnimi delavnicami in raznimi projekti. Te vsako leto načrtujejo na novo, saj poskušajo vanje zajeti interese vseh študentov, bodisi v skupinah bodisi v večjih projektih, v katerih svoje znanje kombinirajo med sabo.

Tečaji in seminarji

Krajše tečaje in delavnice za konec tedna ter tudi letni program s področja opreme prostora, industrijskega oblikovanja, risanja arhitekturnega prostora, risanja krajinske arhitekture, opreme prostora s poudarkom na reciklaži materialov ter opreme sejemskega prostora organizira Kreativna šola atelje 2050. Udeleženci prejmejo potrdilo o opravljenem tečaju ali programu. To potrdilo je neformalno in tako ni javno veljavno.

Pripravljajo tečaj risanja arhitekturnega prostora, namenjen vsem, ki se že ali se še nameravajo ukvarjati z risanjem prostorskih rešitev. Primeren je tudi kot priprava na študij arhitekture in krajinske arhitekture, saj vsebinsko obravnava problematiko, s katero se bodoči študentje srečajo na sprejemnih izpitih na omenjenih fakultetah. Tečaj je sestavljen iz dveh delov, traja pa 24 šolskih ur. Prvi del obsega osnove prostorskega risanja (principi in postopki linearne perspektive, prepoznavanje velikostnih in prostorskih razmerij), drugi pa spoznavanje zakonitosti opisne geometrije, aksonometrije in perspektive (kako izrazimo prostor iz tlorisa, narisa, stranskega risa v perspektivo in v aksonometrijo). Po vseh teoretičnih razlagah mora udeleženec narediti perspektivne naloge po danem vzorcu, nato sledi pregled literature po mentorjevem priporočilu.

Za vse, ki bi radi izpopolnili znanje o opremi prostora, prav tako pri Kreativni šoli atelje 2050 kratka vikend delavnica (obsegala bo 12 šolskih ur) s poudarkom na reciklaži materialov. Udeleženci morajo s sabo prinesti fotografijo, načrt ali skico prostora, ki bi ga radi prenovili. Na tečaju bodo namreč narisali skico prostora in določili, kaj kam postaviti. Hkrati se bodo naučili, kako lahko prenovijo staro omaro, pobarvajo stene, preoblečejo staro sedežno garnituro in podobno.

Letni program interier in industrijsko oblikovanje pa je precej široko zasnovan program, primeren tako za začetnike kot za tiste, ki so na tem področju že dejavni. Udeleženci se seznanijo s celotnim procesom industrijskega oblikovanja, tako s teoretičnega kot iz praktičnega vidika, kar jim po besedah sogovornice daje osnovo za samostojno delovanje na tem področju: »Na ta program se večinoma prijavljajo mlajši, ki se želijo ukvarjati z oblikovanjem, potrebujejo pa dodatno spodbudo oziroma dodatno znanje, in bodoči študentje, ki se odločajo za vrsto študija.

Enhanced by Zemanta
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s