Izdelava spletnih strani

Izdelava spletnih strani implicira poznavanje nekaterih temeljnih potez podjetja ali posameznika, za katerega je proces izdelava namenjen. Dva vidika sta najbolj ključna. Prvi je ta, da mora biti izdelava spletnih strani osredotočena okrog potencialnega obiskovalca. Vse podstrani morajo smiselno ločevati celotno vsebino spletne strani, ena mora na drugo napeljevati na smiseln način. Druga najpomembnejša stvar, ki jo mora izdelava spletnih strani upoštevati, pa je preglednost vsebine, ki jo podaja. Obiskovalca želimo namreč čim več časa ohraniti na spletni strani, zato moramo smiselno uporabljati vse razpoložljive elemente, s katerimi lahko pridobimo njegovo pozornost. Kakovostna izdelava spletnih strani mora kombinirati uporabo vizualnih in zvočnih elementov ter kreativne besede.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s